OM OSS

 

Når vi får muligheten til å bo i et fremmed land har vi et ansvar for oss selv og for våre kommende generasjoner til å integrere oss og samtidig ta vare på vår identitet og våre røtter. Med dette for øyet har TCC (Tamil Coordinating Commitee) med sin enorme innsats opprettet TRVS. Behovet for morsmål, kultur og religionsundervisning førte til at Annai Poopathi ble utformet. Det blir holdt undervisning hver lørdag. For unge i ungdomsskolen og i den videregående skole har vi et tilbud om leksehjelp som blir holdt hver søndag. Her kan elevene få hjelp i de forskjellige fag, de kan også få råd og veiledning til høyere utdannelse. Grunnet økende elevoppslutning i de forskjellige aktivitetene og utvikling av TRVS var vi tvunget til å se oss om etter et permanent oppholdssted. Med dette i tankene hadde vi i begynnelsen av 1997 bestemt oss for å skaffe/bygge oss et nytt oppholdsted. Med foreldres og andre tamilers iherdige innsats og økonomiske støtte hadde vi med denne egenkapitalen i 1999 klart å skaffe oss en del av en bygning hvor vi kunne bygge en skole. Behovet for å ha et ordentlig undervisingslokale fikk oss til å ombygge lokalet. Den 09.11.2000 gikk drømmen om et nytt eget undervisningslokale i oppfyllelse. 

Vårt ønske er at TRVS skal ekspandere, slik at både unge og eldre skal få nytte av de tilbudene som både er rettet mot hjemlandet og Norge.
 

Det er også blitt dannet en ungdomsklubb hvor de unge i fritiden kan få utbytte av de faglige og kulturelle aktivitetene.Vi har satt igang aktiviteter for eldre tamiler over 60 år, slik at de skal kunne få utfolde seg og tilfredstille sine sosiale behov. 

Det nye lokalet til TRVS kommer til å dekke flere ønsker og behov. Lokalet kan leies ut med kantine for de som ønsker å holde konferanser, seminarer,fester,møter osv.. Lokalet kan også brukes til undervisning. Alle årlige arrangementer,seminarer, konferanser, rådgivning, undervisninger osv.har vi planer om å utvide og forbedre. For at kvinner skal kunne delta i de forskjellige aktivitetene har vi planer om å tilby barnepass for de minste. 

For å kunne iverksette disse planene må vi sammen gjøre en stor innsats. La oss samle ressursene våre og utveksle kunnskap og erfaring!


 

© 2023 by Aron Saji Thasan

  • w-facebook
  • Instagram - Hvit Circle

Kontakt oss 400 56 574 /   trvs@trvs.no  /  Nedre Rommen 3 0988 OSLO